ช่วงราคาระหว่าง
-

เครื่องครัวรุ่น IKEA 365+

Made for everyday cooking

IKEA 365+ cookware series is designed so you can cook every day. There’s a pot or pan for all your most important needs in the kitchen. They’re made from hardwearing stainless steel, so they’ll stand up to the bumps, scrapes and stains each day brings. Plus, they’re easy to clean and will stay looking new longer – perfect for preparing and serving food 365 days of the year.

IKEA 365+ COOKWARE
อิเกีย 365+ หม้อน้ำซุปพร้อมฝาปิด, สแตนเลส, แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 19 ซม. ความจุ: 10 ลิตร
อิเกีย 365+
หม้อน้ำซุปพร้อมฝาปิด
1,390 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 19 ซม., ความจุ: 10 ลิตร
อิเกีย 365+ หม้อพร้อมฝา, สแตนเลส, แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 14 ซม. ความจุ: 5 ลิตร
อิเกีย 365+
หม้อพร้อมฝา
1,190 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 14 ซม., ความจุ: 5 ลิตร
อิเกีย 365+ หม้อพร้อมฝา, สแตนเลส, แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 21 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความจุ: 3 ลิตร
อิเกีย 365+
หม้อพร้อมฝา
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 21 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความจุ: 3 ลิตร