ช่วงราคาระหว่าง
-
อิเกีย 365+ กระทะจีน, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 9 ซม.
อิเกีย 365+
กระทะจีน
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 9 ซม.
อิเกีย 365+ กระทะทอด, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ความสูง: 7 ซม.
อิเกีย 365+
กระทะทอด
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ความสูง: 7 ซม.
อิเกีย 365+ กระทะทอด, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 5 ซม.
อิเกีย 365+
กระทะทอด
690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 5 ซม.
อิเกีย 365+ กระทะทอด, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม. ความสูง: 5 ซม.
อิเกีย 365+
กระทะทอด
499 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม., ความสูง: 5 ซม.
อิเกีย 365+ หม้อน้ำซุปพร้อมฝาปิด, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 19 ซม. ปริมาตร: 10 ลิตร
อิเกีย 365+
หม้อน้ำซุปพร้อมฝาปิด
1,190 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 19 ซม., ปริมาตร: 10 ลิตร
อิเกีย 365+ หม้อพร้อมฝา, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 15 ซม. ปริมาตร: 5 ลิตร
อิเกีย 365+
หม้อพร้อมฝา
690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 15 ซม., ปริมาตร: 5 ลิตร มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อิเกีย 365+ หม้ออบพร้อมฝา, แก้วใส, สแตนเลส ความยาว: 40 ซม. ความสูง: 16 ซม. ความกว้าง: 25 ซม.
อิเกีย 365+
หม้ออบพร้อมฝา
1,490 บาท
ความยาว: 40 ซม., ความสูง: 16 ซม., ความกว้าง: 25 ซม.