ช่วงราคาระหว่าง
-
สมอร์ทต้า จานอบ/จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 22 ซม. ความสูง: 7 ซม.
สมอร์ทต้า
จานอบ/จานเสิร์ฟ
THB 399
ความยาว: 30 ซม., ความกว้าง: 22 ซม., ความสูง: 7 ซม.