ช่วงราคาระหว่าง
-
สนิทซิก หม้อด้ามพร้อมฝา, สแตนเลส ความสูง: 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความจุ: 1 ลิตร
สนิทซิก
หม้อด้ามพร้อมฝา
229 บาท
ความสูง: 7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความจุ: 1 ลิตร
สนิทซิก หม้อพร้อมฝา, สแตนเลส ความสูง: 17 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความจุ: 5 ลิตร
สนิทซิก
หม้อพร้อมฝา
449 บาท
ความสูง: 17 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความจุ: 5 ลิตร
สนิทซิก หม้อพร้อมฝา, สแตนเลส ความสูง: 19 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม. ความจุ: 8.5 ลิตร
สนิทซิก
หม้อพร้อมฝา
790 บาท
ความสูง: 19 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม., ความจุ: 8.5 ลิตร
สนิทซิก หม้อพร้อมฝา, สแตนเลส ความสูง: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความจุ: 3 ลิตร
สนิทซิก
หม้อพร้อมฝา
299 บาท
ความสูง: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม., ความจุ: 3 ลิตร