ช่วงราคาระหว่าง
-
สนิทซิก หม้อด้ามพร้อมฝา, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 7 ซม. ปริมาตร: 1 ลิตร
สนิทซิก
หม้อด้ามพร้อมฝา
229 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 7 ซม., ปริมาตร: 1 ลิตร
สนิทซิก หม้อพร้อมฝา, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 13 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
สนิทซิก
หม้อพร้อมฝา
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม., ความสูง: 13 ซม., ปริมาตร: 3 ลิตร มีแบบอื่นๆ ให้เลือก