ช่วงราคาระหว่าง
-
อิเกีย 365+ ชามเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 16 ซม. ความสูง: 5 ซม. ความกว้าง: 16 ซม.
อิเกีย 365+
ชามเสิร์ฟ
199 บาท
ความยาว: 16 ซม., ความสูง: 5 ซม., ความกว้าง: 16 ซม.