ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ ÄPPLARÖ

Solid wood furniture for your great outdoors

Whether you like relaxed outdoor dining or soaking up a little sunshine, the ÄPPLARÖ series is all you need to create the perfect outdoor living area. It’s made from durable solid wood and there are options for all sizes of space, too.

ÄPPLARÖ solid wood outdoor furniture

แอ็ปปลาเรอ ม้านั่งสนาม, ย้อมสีน้ำตาล น้ำตาล

แอ็ปปลาเรอ ม้านั่งสนาม

2,250 บาท
ความกว้าง: 114 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 44 ซม.
แอ็ปปลาเรอ สตูล กลางแจ้ง, พับได้ ย้อมสีน้ำตาล

แอ็ปปลาเรอ สตูล กลางแจ้ง

850 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 42 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง, ขาว

แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง

7,250 บาท
ความยาว: 200 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง, น้ำตาล ย้อมสีน้ำตาล

แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง

6,950 บาท
ความยาว: 200 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง, ย้อมสีน้ำตาล น้ำตาล

แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง

3,950 บาท
ความยาว: 77 ซม., ความยาวต่ำสุด: 20 ซม., ความยาวสูงสุด: 133 ซม.