ช่วงราคาระหว่าง
-
ซุมเมอร่า ถาดใส่ของ6ช่อง, สีแอนทราไซต์ ความยาว: 44 ซม. ความกว้าง: 37 ซม. ความสูง: 3 ซม.
ซุมเมอร่า
ถาดใส่ของ6ช่อง
199 บาท
ความยาว: 44 ซม., ความกว้าง: 37 ซม., ความสูง: 3 ซม.
ซุมเมอร่า แฟ้มแขวน, มีลาย ความกว้าง: 31 ซม. ความสูง: 24 ซม. ปริมาณบรรจุ: 16 ชิ้น
ซุมเมอร่า
แฟ้มแขวน
229 บาท
/16 ชิ้น
ความกว้าง: 31 ซม., ความสูง: 24 ซม., ปริมาณบรรจุ: 16 ชิ้น