ช่วงราคาระหว่าง
-
นูร์เดน เก้าอี้ม้านั่ง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 35 ซม. ความสูง: 45 ซม.
นูร์เดน
เก้าอี้ม้านั่ง
2,390 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 35 ซม., ความสูง: 45 ซม.
นูร์เดน โต๊ะ, ไม้เบิร์ช ความยาว: 74 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะ
2,990 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์เดน โต๊ะอเนกประสงค์, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 188 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 90 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะอเนกประสงค์
9,200 บาท
ความกว้าง: 188 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 90 ซม.