ซีรีส์ NORDEN

A solid choice for your dining room

Inspired by Scandinavian landscapes and traditional woodworking, and with many pieces in solid wood, the NORDEN dining series has a strong and generous feel. Most of the tables are extendable, so you’ll always have room for guests. And the smart storage options let you keep your tableware right where you need it.

NORDEN SERIES
นูร์เดน โต๊ะปรับขยายได้, ไม้เบิร์ช ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 210 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะปรับขยายได้
8,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 210 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.