ช่วงราคาระหว่าง
-
มันดอล ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 103 ซม.
มันดอล
ตู้ 4 ลิ้นชัก
8,990 บาท
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 103 ซม.
มันดอล ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 139 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 79 ซม.
มันดอล
ตู้ 6 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความกว้าง: 139 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 79 ซม.
มันดอล หัวเตียง, ขาว, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 240 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 62 ซม.
มันดอล
หัวเตียง
6,990 บาท
ความกว้าง: 240 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 62 ซม.