ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟาวูรีท กระทะอเนกประสงค์มีฝา, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม. ความสูง: 7 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
ฟาวูรีท
กระทะอเนกประสงค์มีฝา
THB 1,690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม., ความสูง: 7 ซม., ปริมาตร: 3 ลิตร
ฟาวูรีท หม้อพร้อมฝา, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 12.5 ซม. ปริมาตร: 4 ลิตร
ฟาวูรีท
หม้อพร้อมฝา
THB 1,190
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 12.5 ซม., ปริมาตร: 4 ลิตร มีแบบอื่นๆ ให้เลือก