ช่วงราคาระหว่าง
-

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนรุ่น HEMNES

For a new look with an heirloom feel

A traditional look in a choice of colours and space for all you need to store. That’s our HEMNES bathroom series. It has lots of smart ideas like an extra tall mirror cabinet and a bench with a storage shelf, to help you organise your bathroom, no matter what size it is.

เฮมเนส โครงเตียง, น้ำตาลดำ ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 134 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
9,090 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 134 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, ไวท์สเตน ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 194 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
11,590 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 194 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, น้ำตาลดำ, เลินเซ็ต ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 154 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
12,090 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 154 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, น้ำตาลดำ, เลินเซ็ต ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 167 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
14,290 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 167 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส โครงเตียง, ไวท์สเตน, ลูร์เอย ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 134 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
9,990 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 134 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, ไวท์สเตน ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 134 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
9,090 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 134 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก