ช่วงราคาระหว่าง
-

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนรุ่น HEMNES

For a new look with an heirloom feel

A traditional look in a choice of colours and space for all you need to store. That’s our HEMNES bathroom series. It has lots of smart ideas like an extra tall mirror cabinet and a bench with a storage shelf, to help you organise your bathroom, no matter what size it is.

เฮมเนส ตู้ 3 ลิ้นชัก, เหลือง ความกว้าง: 108 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 45 ซม.
เฮมเนส
ตู้ 3 ลิ้นชัก
6,990 บาท
ความกว้าง: 108 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส ตู้ 8 ลิ้นชัก, น้ำตาลแดง ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 45 ซม.
เฮมเนส
ตู้ 8 ลิ้นชัก
12,990 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, ไวท์สเตน ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 104 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
7,290 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 104 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, น้ำตาลดำ ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 167 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
10,790 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 167 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, น้ำตาลดำ, ลูร์เอย ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 134 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
9,990 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 134 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, ไวท์สเตน, ลูร์เอย ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 167 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
11,990 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 167 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, ไวท์สเตน, ลูร์เอย ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 134 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
9,990 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 134 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, น้ำตาลดำ ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 134 ซม. ความสูงปลายเตียง: 66 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
9,090 บาท
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 134 ซม., ความสูงปลายเตียง: 66 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก