ช่วงราคาระหว่าง
-
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, Granån ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
4,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, Skinnarp ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
8,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, Fräsig ดำ ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก