ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ IDEALISK/อีดีลลิสค์

The right tools for easier cooking

From whisking eggs to grating cheese, kitchen tasks are less of a chore if you have the right tools. Made of durable stainless steel, the pieces in our IDEALISK series will make preparing meals easier. And as most are dishwasher-safe, you’ll have more time to relax after the meal, too.

IDEALISK SERIES
อีดีลลิสค์ ที่กดมันฝรั่ง, สแตนเลส ความยาว: 24.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 ซม. ความสูง: 10 ซม.
อีดีลลิสค์
ที่กดมันฝรั่ง
499 บาท
ความยาว: 24.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 ซม., ความสูง: 10 ซม.