ช่วงราคาระหว่าง
-
บลันด้า ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม.
บลันด้า
ชามเสิร์ฟ
89 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม.
บลันด้า ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 9 ซม.
บลันด้า
ชามเสิร์ฟ
129 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 9 ซม.
บลันด้า ถ้วย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม. ความสูง: 2 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
บลันด้า
ถ้วย
119 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม., ความสูง: 2 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น