ช่วงราคาระหว่าง
-
Two white fluffy wreaths with wooden hearts in the middle.
สัมผัสนุ่มแห่งเทศกาล
แขวนหรีดประดับสีขาวราวหิมะไว้บนตู้หรือทางเข้าบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งเทศกาลแบบนุ่มนวลและคลาสสิก