ช่วงราคาระหว่าง
-
วินเตอร์ 2016 ตะกร้าขนมปัง ความยาว: 24 ซม. ความกว้าง: 24 ซม. ความสูง: 5 ซม.
วินเตอร์ 2016
ตะกร้าขนมปัง
199 บาท
ความยาว: 24 ซม., ความกว้าง: 24 ซม., ความสูง: 5 ซม.
วาร์ดาเกน ชาม, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม. ความสูง: 13 ซม.
วาร์ดาเกน
ชาม
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม., ความสูง: 13 ซม.