ช่วงราคาระหว่าง
-
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, Bromeliad สีส้ม เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม. ความสูงต้นไม้: 16 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
119 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม., ความสูงต้นไม้: 16 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, Bromeliad ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม. ความสูงต้นไม้: 16 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
119 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม., ความสูงต้นไม้: 16 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, allium ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม. ความสูงต้นไม้: 32 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม., ความสูงต้นไม้: 32 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, Bromeliad ชมพู เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม. ความสูงต้นไม้: 16 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
119 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม., ความสูงต้นไม้: 16 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, เฟิร์น เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 12 ซม. ความสูงต้นไม้: 50 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
499 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 12 ซม., ความสูงต้นไม้: 50 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, ดอกลาเวนเดอร์ น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม. ความสูงต้นไม้: 30 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม., ความสูงต้นไม้: 30 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, allium น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม. ความสูงต้นไม้: 32 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 9 ซม., ความสูงต้นไม้: 32 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, พริกหยวก เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 12 ซม. ความสูงต้นไม้: 50 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
499 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 12 ซม., ความสูงต้นไม้: 50 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, China doll เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 21 ซม. ความสูงต้นไม้: 135 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
2,490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 21 ซม., ความสูงต้นไม้: 135 ซม.
เฟคก้า ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง, Umbrella grass, ภายใน/ภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 17 ซม. ความสูงต้นไม้: 118 ซม.
เฟคก้า
ไม้ประดิษฐ์ในกระถาง
1,490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางกระถาง: 17 ซม., ความสูงต้นไม้: 118 ซม.