ช่วงราคาระหว่าง
-
ซูลฟินท์ จาน, คละสี ความยาว: 24 ซม. ความกว้าง: 24 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซูลฟินท์
จาน
THB 79
/4 ชิ้น
ความยาว: 24 ซม., ความกว้าง: 24 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซูลฟินท์ จานกระดาษ, ลายธงชาติ, คละลาย ความยาว: 26 ซม. ความกว้าง: 26 ซม. ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์
จานกระดาษ
THB 49
/10 ชิ้น
ความยาว: 26 ซม., ความกว้าง: 26 ซม., ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์ จานกระดาษ (เล็ก), ลายธงชาติ, คละลาย ความยาว: 18 ซม. ความกว้าง: 18 ซม. ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์
จานกระดาษ (เล็ก)
THB 29
/10 ชิ้น
ความยาว: 18 ซม., ความกว้าง: 18 ซม., ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์ ชาม, คละสี ความยาว: 12 ซม. ความกว้าง: 12 ซม. ความสูง: 7 ซม.
ซูลฟินท์
ชาม
THB 39
/4 ชิ้น
ความยาว: 12 ซม., ความกว้าง: 12 ซม., ความสูง: 7 ซม.
เช็ค ชามเสิร์ฟ, เหลือง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
THB 199
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.
เช็ค ชามเสิร์ฟ, เหลือง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
THB 129
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น