ช่วงราคาระหว่าง
-
ซอมมาร์ 2016 ชาม, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม. ความสูง: 8 ซม.
ซอมมาร์ 2016
ชาม
179 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม., ความสูง: 8 ซม.
ซอมมาร์ 2016 ชาม, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม. ความสูง: 8 ซม.
ซอมมาร์ 2016
ชาม
179 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม., ความสูง: 8 ซม.