ช่วงราคาระหว่าง
-
กอททิส ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 15 ซม.
กอททิส
ชามเสิร์ฟ
329 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 15 ซม.