ช่วงราคาระหว่าง
-

Summer cooking & eating

A little more summer at every meal

Our summer cooking and eating range helps you make the most of the season both inside and outside your home. As well as essentials like paper plates and plastic glasses for picnics or beach barbecues, our tablecloths, place mats and glasses add a bright, sunny touch to any meal.

IKEA Summer cooking & eating
ซูลฟินท์ กระดาษเช็ดปาก, ปลา, คละลาย ความยาว: 33 ซม. ความกว้าง: 33 ซม. ปริมาณบรรจุ: 30 ชิ้น
ซูลฟินท์
กระดาษเช็ดปาก
39 บาท
/30 ชิ้น
ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 33 ซม., ปริมาณบรรจุ: 30 ชิ้น
ซูลฟินท์ จาน, คละสี ความยาว: 24 ซม. ความกว้าง: 24 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซูลฟินท์
จาน
79 บาท
/4 ชิ้น
ความยาว: 24 ซม., ความกว้าง: 24 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซูลฟินท์ จานกระดาษ, ลายธงชาติ, คละลาย ความยาว: 26 ซม. ความกว้าง: 26 ซม. ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์
จานกระดาษ
49 บาท
/10 ชิ้น
ความยาว: 26 ซม., ความกว้าง: 26 ซม., ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์ จานกระดาษ (เล็ก), ลายธงชาติ, คละลาย ความยาว: 18 ซม. ความกว้าง: 18 ซม. ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์
จานกระดาษ (เล็ก)
29 บาท
/10 ชิ้น
ความยาว: 18 ซม., ความกว้าง: 18 ซม., ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์ ชาม, คละสี ความยาว: 12 ซม. ความกว้าง: 12 ซม. ความสูง: 7 ซม.
ซูลฟินท์
ชาม
39 บาท
/4 ชิ้น
ความยาว: 12 ซม., ความกว้าง: 12 ซม., ความสูง: 7 ซม.
ซูลฟินท์ ถ้วยกระดาษ, ลายธงชาติ, คละลาย ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 35 ซล. ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์
ถ้วยกระดาษ
22 บาท
/10 ชิ้น
ความสูง: 11 ซม., ปริมาตร: 35 ซล., ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
ซูลฟินท์ ทิชชูกล่อง, ลายเชือก, คละลาย ความยาว: 11 ซม. ความกว้าง: 12 ซม. ปริมาณบรรจุ: 100 ชิ้น
ซูลฟินท์
ทิชชูกล่อง
39 บาท
/100 ชิ้น
ความยาว: 11 ซม., ความกว้าง: 12 ซม., ปริมาณบรรจุ: 100 ชิ้น
ซูลฟินท์ แก้วมัค, คละสี ความสูง: 7.5 ซม. ปริมาตร: 31 ซล. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซูลฟินท์
แก้วมัค
99 บาท
/4 ชิ้น
ความสูง: 7.5 ซม., ปริมาตร: 31 ซล., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซูลฟินท์ แก้วมัค, คละสี ความสูง: 9 ซม. ปริมาตร: 26 ซล. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซูลฟินท์
แก้วมัค
35 บาท
/4 ชิ้น
ความสูง: 9 ซม., ปริมาตร: 26 ซล., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
วอคเก้น แก้วน้ำ, เขียว/น้ำเงิน, แดง ความสูง: 14 ซม. ปริมาตร: 50 ซล. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
วอคเก้น
แก้วน้ำ
139 บาท
/4 ชิ้น
ความสูง: 14 ซม., ปริมาตร: 50 ซล., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
เช็ค ชามเสิร์ฟ, เหลือง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
129 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค ชามเสิร์ฟ, เหลือง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.
ซูลคูล ผ้าเช็ดจาน, น้ำเงิน, ปลา ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
New
ซูลคูล
ผ้าเช็ดจาน
159 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 70 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ซูลคูล ผ้าเช็ดจาน, ลายทาง ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ซูลคูล
ผ้าเช็ดจาน
79 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 70 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ฟันทัสติสค์ กระดาษเช็ดปาก, เหลือง ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ปริมาณบรรจุ: 50 ชิ้น
ฟันทัสติสค์
กระดาษเช็ดปาก
99 บาท
/50 ชิ้น
ความยาว: 40 ซม., ความกว้าง: 40 ซม., ปริมาณบรรจุ: 50 ชิ้น
มอตต้า กระดาษเช็ดปาก, เหลือง, เขียว/แดง ความยาว: 33 ซม. ความกว้าง: 33 ซม. ปริมาณบรรจุ: 30 ชิ้น
มอตต้า
กระดาษเช็ดปาก
39 บาท
/30 ชิ้น
ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 33 ซม., ปริมาณบรรจุ: 30 ชิ้น