ช่วงราคาระหว่าง
-
ซูลวินเดน โคมไฟพลังแสงอาทิตย์, ขาว, หลอดกลม แดง/เหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูงรวม: 55 ซม. ความสูงโป๊ะโคม: 30 ซม.
ซูลวินเดน
โคมไฟพลังแสงอาทิตย์
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูงรวม: 55 ซม., ความสูงโป๊ะโคม: 30 ซม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 12 ดวง พลังแสงอาทิตย์, ลายดอกไม้ คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 25 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4.0 ม. ความยาวรวม: 6.75 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 12 ดวง พลังแสงอาทิตย์
399 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 25 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4.0 ม., ความยาวรวม: 6.75 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 12 ดวง พลังแสงอาทิตย์, ทรงทุ่นลอย คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 28 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 7.08 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 12 ดวง พลังแสงอาทิตย์
499 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 28 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 7.08 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 16 ดวง พลังแสงอาทิตย์, กลม คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 20 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 7 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 16 ดวง พลังแสงอาทิตย์
459 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 20 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 7 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 5 ดวง พลังแสงอาทิตย์, นก คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 1.5 ม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 10 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 5 ดวง พลังแสงอาทิตย์
499 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 1.5 ม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 10 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 8 ดวง พลังแสงอาทิตย์, กลม ขาว ความยาวสายไฟต่อหลอด: 48 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 7.36 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 8 ดวง พลังแสงอาทิตย์
499 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 48 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 7.36 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 8 ดวง พลังแสงอาทิตย์, กลม แดง/เหลือง ความยาวสายไฟต่อหลอด: 48 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 7.36 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 8 ดวง พลังแสงอาทิตย์
499 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 48 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 7.36 ม.
ซูลวินเดน ไฟปักสนาม 5 ดวง พลังแสงอาทิตย์, กลม คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 1.5 ม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความสูงรวม: 40 ซม.
ซูลวินเดน
ไฟปักสนาม 5 ดวง พลังแสงอาทิตย์
399 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 1.5 ม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความสูงรวม: 40 ซม.
ซูลวินเดน ไฟฝังพื้นพลังแสงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 มม. ความสูงรวม: 6 ซม. ความสูงแท่งไฟ: 4 ซม.
ซูลวินเดน
ไฟฝังพื้นพลังแสงอาทิตย์
249 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 มม., ความสูงรวม: 6 ซม., ความสูงแท่งไฟ: 4 ซม.