ช่วงราคาระหว่าง
-

Summer decorative lighting

Let summer evenings shine

Add a little extra magic to summer evenings and nights with our wide choice of decorative lighting. They’re easy to place in any outdoor space, from garden to balcony. Most of them are powered by the wind or sun, so they’re better for the planet (and you’ll never run out of batteries).

ซูลวินเดน หลอดไฟใช้แบตเตอรี, ทรงทุ่นลอย คละสี ความสูงรวม: 9 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 3 ซม. ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
ซูลวินเดน
หลอดไฟใช้แบตเตอรี
129 บาท
/3 ชิ้น
ความสูงรวม: 9 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 3 ซม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
ซูลวินเดน ไฟประดับ 12 ดวง พลังแสงอาทิตย์, ทรงทุ่นลอย คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 28 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 7.08 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 12 ดวง พลังแสงอาทิตย์
499 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 28 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 7.08 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 12 ดวง พลังแสงอาทิตย์, ลายดอกไม้ คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 25 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4.0 ม. ความยาวรวม: 6.75 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 12 ดวง พลังแสงอาทิตย์
399 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 25 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4.0 ม., ความยาวรวม: 6.75 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 16 ดวง พลังแสงอาทิตย์, กลม คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 20 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 7 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 16 ดวง พลังแสงอาทิตย์
459 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 20 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 7 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 5 ดวง พลังแสงอาทิตย์, นก คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 1.5 ม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 10 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 5 ดวง พลังแสงอาทิตย์
499 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 1.5 ม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 10 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 8 ดวง พลังแสงอาทิตย์, กลม แดง/เหลือง ความยาวสายไฟต่อหลอด: 48 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 7.36 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 8 ดวง พลังแสงอาทิตย์
499 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 48 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 7.36 ม.
ซูลวินเดน ไฟประดับ 8 ดวง พลังแสงอาทิตย์, กลม ขาว ความยาวสายไฟต่อหลอด: 48 ซม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความยาวรวม: 7.36 ม.
ซูลวินเดน
ไฟประดับ 8 ดวง พลังแสงอาทิตย์
499 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 48 ซม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความยาวรวม: 7.36 ม.
ซูลวินเดน ไฟปักสนาม 5 ดวง พลังแสงอาทิตย์, กลม คละสี ความยาวสายไฟต่อหลอด: 1.5 ม. ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม. ความสูงรวม: 40 ซม.
ซูลวินเดน
ไฟปักสนาม 5 ดวง พลังแสงอาทิตย์
399 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 1.5 ม., ความยาวสายจากแผงโซลาร์: 4 ม., ความสูงรวม: 40 ซม.
ซูลวินเดน ไฟฝังพื้นพลังแสงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 มม. ความสูงรวม: 6 ซม. ความสูงแท่งไฟ: 4 ซม.
ซูลวินเดน
ไฟฝังพื้นพลังแสงอาทิตย์
249 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 มม., ความสูงรวม: 6 ซม., ความสูงแท่งไฟ: 4 ซม.