ช่วงราคาระหว่าง
-

หลอดไฟและโคมไฟอื่นๆ

Lighting that makes the details shine

Our integrated lighting is designed to work with furniture like bookcases, kitchen cabinets and wardrobes. It helps you light up the things you love to see, like pictures or mementos, or the things you need to find, like clothes or a favourite book.

IKEA Integrated lighting
ดิอูเดร์ ไฟ LED อเนกประสงค์, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5.8 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น / 4 ชิ้น
ดิอูเดร์
ไฟ LED อเนกประสงค์
1,490 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5.8 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น / 4 ชิ้น

ดูสินค้าอื่นๆ

  • Cabinet lighting - brilliant choices

    Check out our big choice of cabinet lighting and other integrated lighting. It’ll brighten up your home and make sure your favourite things get the attention they deserve. Putting your most cherished knick-knacks into a glass-door display cabinet is a great way to display them while keeping them out of harm’s way and free from dust. Adding some cabinet lighting that’s suitable for use inside the cabinet enhances the display and gives you atmospheric background lighting into the bargain. Here you can find a lot of LED (light-emitting diode) lights that are ideal for this because they don’t get too warm. LEDs use much less electricity and last much longer than traditional bulbs, too.

  • Bright cabinet lighting ideas

    Another good idea is cabinet lighting that you can put on top of a bookcase. This will show off your books nicely and again you’ll get nice background lighting in the rest of the room. Plus you’ll always be able to find the book you want. You could put some LED cabinet lighting on individual shelves to get a similar effect. If your eyes get tired when you’re watching TV, it could be because of the harsh contrast between the bright screen and the dark area around it. Putting LED cabinet lighting behind your TV will help even out the level of light and mean less strain for your eyes.