ช่วงราคาระหว่าง
-
คุลลาแบร์ย โต๊ะทำงาน, ไม้สน, ดำ ความกว้าง: 110 ซม. ความลึก: 70 ซม. ความสูง: 75 ซม.
คุลลาแบร์ย
โต๊ะทำงาน
5,190 บาท
ความกว้าง: 110 ซม., ความลึก: 70 ซม., ความสูง: 75 ซม.
ธิกเก โต๊ะทำงาน, ขาว, สีเงิน ความยาว: 120 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
ธิกเก
โต๊ะทำงาน
3,850 บาท
ความยาว: 120 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
นอร์รูเซน โต๊ะแล็ปท็อป, เทา ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 74 ซม.
นอร์รูเซน
โต๊ะแล็ปท็อป
3,290 บาท
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 74 ซม.
บรูสซาลี โต๊ะทำงาน, ขาว ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 73 ซม.
บรูสซาลี
โต๊ะทำงาน
1,990 บาท
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 73 ซม.
บรูสซาลี โต๊ะเข้ามุม, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 73 ซม. ความสูง: 73 ซม.
บรูสซาลี
โต๊ะเข้ามุม
2,990 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 73 ซม., ความสูง: 73 ซม.
พอห์ล โครง/ตู้ต่อด้านบน, ขาว, เขียว ความกว้าง: 64 ซม. ความลึก: 17 ซม. ความสูง: 39 ซม.
พอห์ล
โครง/ตู้ต่อด้านบน
790 บาท
ความกว้าง: 64 ซม., ความลึก: 17 ซม., ความสูง: 39 ซม.
ฟลิแซท โต๊ะเด็ก, ปรับได้ ความกว้าง: 92 ซม. ความลึก: 67 ซม. สูงอย่างน้อย: 53 ซม.
ฟลิแซท
โต๊ะเด็ก
3,190 บาท
ความกว้าง: 92 ซม., ความลึก: 67 ซม., สูงอย่างน้อย: 53 ซม.
ฟแยลบู โต๊ะแล็ปท็อป, ดำ ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ฟแยลบู
โต๊ะแล็ปท็อป
1,990 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 75 ซม.
ลิซาโบ โต๊ะทำงาน, วีเนียร์แอช ความกว้าง: 118 ซม. ความลึก: 45 ซม. ความสูง: 74 ซม.
ลิซาโบ
โต๊ะทำงาน
4,900 บาท
ความกว้าง: 118 ซม., ความลึก: 45 ซม., ความสูง: 74 ซม.
ลิลลัวเซน โต๊ะทำงาน, ไม้ไผ่ ความยาว: 102 ซม. ความกว้าง: 49 ซม. ความสูง: 74 ซม.
ลิลลัวเซน
โต๊ะทำงาน
4,790 บาท
ความยาว: 102 ซม., ความกว้าง: 49 ซม., ความสูง: 74 ซม.
ลีอาทอร์ป โต๊ะทำงาน, ขาว ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 65 ซม. ความสูง: 73 ซม.
ลีอาทอร์ป
โต๊ะทำงาน
12,990 บาท
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 65 ซม., ความสูง: 73 ซม.
อาร์เคลสตอร์ป โต๊ะทำงาน, ดำ ความกว้าง: 140 ซม. ความลึก: 70 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อาร์เคลสตอร์ป
โต๊ะทำงาน
6,990 บาท
ความกว้าง: 140 ซม., ความลึก: 70 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะ, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 73 ซม. ความกว้างสูงสุด: 127 ซม. ความลึก: 50 ซม.
ใหม่
อิงงาทอร์ป
โต๊ะ
5,790 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 73 ซม., ความกว้างสูงสุด: 127 ซม., ความลึก: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อิงงาทอร์ป โต๊ะทำงาน, ขาว ความกว้าง: 73 ซม. ความกว้างต่ำสุด: 73 ซม. ความกว้างสูงสุด: 127 ซม.
ใหม่
อิงงาทอร์ป
โต๊ะทำงาน
4,990 บาท
ความกว้าง: 73 ซม., ความกว้างต่ำสุด: 73 ซม., ความกว้างสูงสุด: 127 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อิเกีย พีเอส 2014 โต๊ะทำงาน, สีส้ม, วีเนียร์เบิร์ช ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 127 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014
โต๊ะทำงาน
6,990 บาท
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 127 ซม.