ช่วงราคาระหว่าง
-
วิทท์เชอ โต๊ะวางแล็ปท็อป, แก้ว, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 35 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 65 ซม.
วิทท์เชอ
โต๊ะวางแล็ปท็อป
890 บาท
ความกว้าง: 35 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 65 ซม.
เบสตัว บุช โต๊ะทำงาน, ไฮกลอส ขาว ความกว้าง: 180 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 74 ซม.
เบสตัว บุช
โต๊ะทำงาน
9,990 บาท
ความกว้าง: 180 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 74 ซม.
แบรดด้า ที่วางแล็ปท็อป, ดำ/ขาว ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 21 ซม.
แบรดด้า
ที่วางแล็ปท็อป
359 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 21 ซม.
ไลว่า โต๊ะทำงาน, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 72 ซม.
ไลว่า
โต๊ะทำงาน
699 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 72 ซม.
เบสตัว ชุดโต๊ะทำงาน, ขาว ความกว้าง: 360 ซม. ความลึกต่ำสุด: 20 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
???PD_txt_newnlp???
เบสตัว
ชุดโต๊ะทำงาน
18,730 บาท
ราคาเดิม  22,330 บาท
ความกว้าง: 360 ซม., ความลึกต่ำสุด: 20 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
กะลันท์ โต๊ะทำงาน ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
กะลันท์
โต๊ะทำงาน
5,550 บาท
ความยาว: 160 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
บอร์ยเชอ โต๊ะทำงาน, ขาว ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ
โต๊ะทำงาน
1,990 บาท
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ โต๊ะเข้ามุม, ขาว ความกว้าง: 93 ซม. ความลึก: 93 ซม. ความสูง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ
โต๊ะเข้ามุม
2,990 บาท
ความกว้าง: 93 ซม., ความลึก: 93 ซม., ความสูง: 75 ซม.
อิซอลา โต๊ะแล็ปท็อป, ม่วงไลแลค ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 45 ซม. ความสูง: 74 ซม.
อิซอลา
โต๊ะแล็ปท็อป
8,590 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 45 ซม., ความสูง: 74 ซม.
อเล็กซ์ โครง/ตู้ต่อด้านบน, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 10 ซม.
อเล็กซ์
โครง/ตู้ต่อด้านบน
1,500 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 10 ซม.
เฟรดเด โต๊ะทำงานเวิร์กสเตชัน, ดำ ความกว้าง: 0 ซม. ความกว้างต่ำสุด: 140 ซม. ความกว้างสูงสุด: 185 ซม.
เฟรดเด
โต๊ะทำงานเวิร์กสเตชัน
6,490 บาท
ความกว้าง: 0 ซม., ความกว้างต่ำสุด: 140 ซม., ความกว้างสูงสุด: 185 ซม.
เลียคส์วีค โต๊ะทำงาน, ดำ ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 74 ซม.
เลียคส์วีค
โต๊ะทำงาน
5,990 บาท
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 74 ซม.
เลียคส์วีค โต๊ะทำงาน, ดำ ความกว้าง: 119 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 74 ซม.
เลียคส์วีค
โต๊ะทำงาน
6,990 บาท
ความกว้าง: 119 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 74 ซม.

ดูสินค้าอื่นๆ

  • Computer desks to suit your needs

    With all the things you do at your computer, it’s worth looking through our computer desks to find the one that best suits your needs. Here you’ll find computer desks in a range of sizes and styles to match every space, including our GALANT series that’s approved for professional office use. We have stylish computer desks for chunky stationary computers with space over for all those bits of paper everyone still seems to need. Many of them have drawers for handy storage. You’ll also find laptop supports and tables that make your sofa or even your bed into a comfy place to surf the web or update your profile.

  • Computer desks and a lot more

    Are you looking for something more versatile than traditional computer desks? Check out our workstations and bureaus. They give you built-in storage and you can fold the desktop away to save space and so you don’t have to stare at the work you haven’t done yet. Most of our workstations have an outlet for cables, to help avoid all that electric spaghetti getting in your way. As well as computer desks, we have all the other things you need to create a great place to work. From filing cabinets to work lamps, office chairs to bookcases, you can get everything in one easy go.