ช่วงราคาระหว่าง
-
ครูบี โคมไฟโต๊ะทำงาน, แก้ว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 48 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.
ครูบี
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 690
ความสูง: 48 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.
ควัท โคมไฟโต๊ะทำงาน, ดำ ความสูง: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ควัท
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 459
ความสูง: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ควัท โคมไฟโต๊ะทำงาน, สีเงิน ความสูง: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ควัท
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 459
ความสูง: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ควัท โคมไฟโต๊ะทำงาน, แดง ความสูง: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ควัท
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 459
ความสูง: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ทรวล โคมไฟโต๊ะทำงาน, ขาว ความสูง: 64 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ทรวล
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 990
ความสูง: 64 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ทิสดัค โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน, ขาว ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 58 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ทิสดัค
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
THB 2,990
ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 58 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ทิสดัค โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน, เทาเข้ม ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 58 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ทิสดัค
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
THB 2,990
ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 58 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ทีเวียด โคมไฟโต๊ะทำงาน/โคมผนัง  LED, ชุบนิกเกิล ปรับได้สูงสุด: 60 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.9 ม.
ทีเวียด
โคมไฟโต๊ะทำงาน/โคมผนัง LED
THB 1,390
ปรับได้สูงสุด: 60 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.9 ม.
นีฟอร์ช โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 83.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 19 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 1,690
ความสูง: 83.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 19 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
บารูเมียทเตร์ โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 48 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14.5 ซม.
บารูเมียทเตร์
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 1,890
ความสูง: 48 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14.5 ซม.
ฟอร์ชอัว โคมไฟโต๊ะทำงาน, ดำ ความสูง: 50 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ฟอร์ชอัว
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 950
ความสูง: 50 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ฟอร์ชอัว โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 50 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ฟอร์ชอัว
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 950
ความสูง: 50 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ฟอร์มอท โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 38 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
ฟอร์มอท
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 790
ความสูง: 38 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
ฟอร์มอท โคมไฟโต๊ะทำงาน, ขาว ความสูง: 38 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
ฟอร์มอท
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 790
ความสูง: 38 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
ยันเชอ โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน, ขาว ความสูง: 60 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ยันเชอ
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
THB 499
ความสูง: 60 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ยันเชอ โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน, ดำ ความสูง: 60 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ยันเชอ
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
THB 499
ความสูง: 60 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
อุปบู โคมไฟโต๊ะทำงาน, ดำ ความสูง: 85 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 11 ซม.
อุปบู
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 1,490
ความสูง: 85 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 11 ซม.
ฮูสวีค โคมไฟโต๊ะทำงาน, สีเงิน ความสูง: 56 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ฮูสวีค
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 2,390
ความสูง: 56 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
เทร์ทิออล โคมไฟโต๊ะทำงาน, สีเงิน สูงอย่างน้อย: 44 ซม. ปรับได้สูงสุด: 64 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 17 ซม.
เทร์ทิออล
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 299
สูงอย่างน้อย: 44 ซม., ปรับได้สูงสุด: 64 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 17 ซม.

ดูสินค้าอื่นๆ