ช่วงราคาระหว่าง
-
กะลันท์ โต๊ะทำงาน ความยาว: 120 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์
โต๊ะทำงาน
4,350 บาท
ความยาว: 120 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์ โต๊ะทำงาน ความลึก: 80 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์
โต๊ะทำงาน
4,950 บาท
ความลึก: 80 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
บีแคนท์ ชุดโต๊ะทำงาน, ดำ, เทา ความยาว: 320 ซม. ความลึก: 220 ซม. ความสูง: 73 ซม.
บีแคนท์
ชุดโต๊ะทำงาน
41,800 บาท
ความยาว: 320 ซม., ความลึก: 220 ซม., ความสูง: 73 ซม.