ช่วงราคาระหว่าง
-
กะลันท์ ชุดโต๊ะทำงาน ความลึก: 91 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 80 กก.
กะลันท์
ชุดโต๊ะทำงาน
9,090 บาท
ความลึก: 91 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 80 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กะลันท์ ชุดโต๊ะทำงาน ความยาว: 240 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์
ชุดโต๊ะทำงาน
9,650 บาท
ความยาว: 240 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กะลันท์ โต๊ะทำงาน ความยาว: 120 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์
โต๊ะทำงาน
4,550 บาท
ความยาว: 120 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กะลันท์ โต๊ะทำงาน ความยาว: 160 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์
โต๊ะทำงาน
6,950 บาท
ความยาว: 160 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กะลันท์ โต๊ะทำงาน ความลึก: 80 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์
โต๊ะทำงาน
4,950 บาท
ความลึก: 80 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กะลันท์ โต๊ะทำงาน, ขาว ความลึก: 60 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์
โต๊ะทำงาน
3,750 บาท
ความลึก: 60 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กะลันท์ โต๊ะเข้ามุมขวา/ครึ่งวงกลม ความยาว: 200 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์
โต๊ะเข้ามุมขวา/ครึ่งวงกลม
9,450 บาท
ความยาว: 200 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 90 ซม.
กะลันท์ โต๊ะเข้ามุมซ้าย/หน้าเว้า ความลึก: 150 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม. ปรับได้สูงสุด: 82 ซม.
กะลันท์
โต๊ะเข้ามุมซ้าย/หน้าเว้า
10,890 บาท
ความลึก: 150 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม., ปรับได้สูงสุด: 82 ซม.