ช่วงราคาระหว่าง
-
กะลันท์ ชุดโต๊ะทำงาน ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 91 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 80 กก.
กะลันท์
ชุดโต๊ะทำงาน
9,090 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 91 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 80 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กะลันท์ โต๊ะเข้ามุมขวา/ครึ่งวงกลม ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 150 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
กะลันท์
โต๊ะเข้ามุมขวา/ครึ่งวงกลม
9,450 บาท
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 150 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
กะลันท์ โต๊ะเข้ามุมซ้าย/หน้าเว้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 150 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
กะลันท์
โต๊ะเข้ามุมซ้าย/หน้าเว้า
10,890 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 150 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.