ช่วงราคาระหว่าง
-
MESOSFÄR โคมเพดาน สูงสุด: 13 วัตต์ ความสูง: 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม.
ใหม่
MESOSFÄR
โคมเพดาน
299 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 10 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม.
นีโม้เนอ โคมไฟเพดาน LED, ขาว สูงสุด: 28 วัตต์ ความสูง: 8 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 45 ซม.
นีโม้เนอ
โคมไฟเพดาน LED
1,690 บาท
สูงสุด: 28 วัตต์, ความสูง: 8 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 45 ซม.
ฟุบบลา โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ ความสูง: 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม.
ฟุบบลา
โคมเพดาน
1,290 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 10 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม.
สเป็คกา โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ ความสูง: 9 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม.
สเป็คกา
โคมเพดาน
159 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 9 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม.
พุลท์ โคมเพดาน, โลหะ สูงสุด: 60 วัตต์ ความสูง: 8 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
พุลท์
โคมเพดาน
299 บาท
สูงสุด: 60 วัตต์, ความสูง: 8 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
คาลิปซู่ โคมเพดาน สูงสุด: 60 วัตต์ ความสูง: 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม.
คาลิปซู่
โคมเพดาน
790 บาท
สูงสุด: 60 วัตต์, ความสูง: 10 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม.
อัวช์ทีด โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 20 วัตต์ ความสูง: 17 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม.
อัวช์ทีด
โคมเพดาน
990 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 17 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม.
ลิสบอย โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 20 วัตต์ ความสูง: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
ลิสบอย
โคมเพดาน
99 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
SVIRVEL โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ ความสูง: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
SVIRVEL
โคมเพดาน
399 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
ซูลเลฟเทอัว โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 13.5 วัตต์ ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 53 ซม.
ซูลเลฟเทอัว
โคมเพดาน
590 บาท
สูงสุด: 13.5 วัตต์, ความสูง: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 53 ซม.
ออลเอ็ง โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 20 วัตต์ ความสูง: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม.
ออลเอ็ง
โคมเพดาน
990 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ÄLVÄNGEN โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 13.5 วัตต์ ความสูง: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม.
ÄLVÄNGEN
โคมเพดาน
790 บาท
สูงสุด: 13.5 วัตต์, ความสูง: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม.
ฮือบี โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ ความสูง: 11 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 37 ซม.
ฮือบี
โคมเพดาน
399 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 11 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 37 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน, สโตนแวร์ เซรามิก พอร์ซเลน, แก้ว สูงสุด: 11 วัตต์ ความยาว: 33 ซม. ความกว้าง: 21 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมเพดาน
1,290 บาท
สูงสุด: 11 วัตต์, ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 21 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน/โคมผนัง, เซรามิก สโตนแวร์ พอร์ซเลน, แก้ว สูงสุด: 20 วัตต์ ความสูง: 22 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมเพดาน/โคมผนัง
590 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 22 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แอลก์ฮูลท์ โคมไฟเพดาน สูงสุด: 28 วัตต์ ความกว้าง: 42 ซม. ความสูง: 31 ซม.
แอลก์ฮูลท์
โคมไฟเพดาน
990 บาท
สูงสุด: 28 วัตต์, ความกว้าง: 42 ซม., ความสูง: 31 ซม.