ช่วงราคาระหว่าง
-
MESOSFÄR โคมเพดาน

MESOSFÄR โคมเพดาน

299 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 10 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม.
นีโม้เนอ โคมไฟเพดาน LED, ขาว

นีโม้เนอ โคมไฟเพดาน LED

1,690 บาท
สูงสุด: 28 วัตต์, อุณหภูมิสี: 2700 เคลวิน, ปริมาณแสง: 1800 ลูเมน
ฟุบบลา โคมเพดาน, ขาว

ฟุบบลา โคมเพดาน

1,290 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 10 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม.
สเป็คกา โคมเพดาน, ขาว

สเป็คกา โคมเพดาน

159 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 9 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม.
พุลท์ โคมเพดาน, โลหะ

พุลท์ โคมเพดาน

299 บาท
สูงสุด: 60 วัตต์, ความสูง: 8 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
คาลิปซู่ โคมเพดาน

คาลิปซู่ โคมเพดาน

790 บาท
สูงสุด: 60 วัตต์, ความสูง: 10 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม.
อัวช์ทีด โคมเพดาน, ขาว

อัวช์ทีด โคมเพดาน

990 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 17 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม.
ลิสบอย โคมเพดาน, ขาว

ลิสบอย โคมเพดาน

99 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
SVIRVEL โคมเพดาน, ขาว

SVIRVEL โคมเพดาน

399 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
ซูลเลฟเทอัว โคมเพดาน, ขาว

ซูลเลฟเทอัว โคมเพดาน

590 บาท
สูงสุด: 13.5 วัตต์, ความสูง: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 53 ซม.
ออลเอ็ง โคมเพดาน, ขาว

ออลเอ็ง โคมเพดาน

990 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ÄLVÄNGEN โคมเพดาน, ขาว

ÄLVÄNGEN โคมเพดาน

790 บาท
สูงสุด: 13.5 วัตต์, ความสูง: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม.
ฮือบี โคมเพดาน, ขาว

ฮือบี โคมเพดาน

399 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 11 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 37 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน, สโตนแวร์ เซรามิก พอร์ซเลน, แก้ว

วิทเตมวลล่า โคมเพดาน

1,290 บาท
สูงสุด: 11 วัตต์, ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 21 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน/โคมผนัง, สโตนแวร์ เซรามิก พอร์ซเลน, แก้ว

วิทเตมวลล่า โคมเพดาน/โคมผนัง

590 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 22 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม.
แอลก์ฮูลท์ โคมไฟเพดาน

แอลก์ฮูลท์ โคมไฟเพดาน

990 บาท
สูงสุด: 28 วัตต์, ความกว้าง: 42 ซม., ความสูง: 31 ซม.