ช่วงราคาระหว่าง
-
HACKÅS ปุ่มจับ, สีแอนทราไซต์ ความยาว: 15 มม. ความกว้าง: 24 มม. ความลึก: 18 มม.
HACKÅS
ปุ่มจับ
199 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 15 มม., ความกว้าง: 24 มม., ความลึก: 18 มม.
MÖLLARP ปุ่มจับ, ดำ ความลึก: 25 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
MÖLLARP
ปุ่มจับ
99 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 25 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
MÖLLARP มือจับ, ดำ ความยาว: 106 มม. ความกว้าง: 9 มม. ความลึก: 28 มม.
MÖLLARP
มือจับ
169 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 106 มม., ความกว้าง: 9 มม., ความลึก: 28 มม.
กุบบาร์ป ปุ่มจับ, ขาว ความลึก: 27 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 21 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
กุบบาร์ป
ปุ่มจับ
15 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 27 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 21 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บอร์ยฮัมน์ มือจับ ความยาว: 40 มม. ความกว้าง: 8 มม. ความลึก: 36 มม.
บอร์ยฮัมน์
มือจับ
229 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 40 มม., ความกว้าง: 8 มม., ความลึก: 36 มม.
บอร์ยฮัมน์ มือจับ ความยาว: 170 มม. ความกว้าง: 10 มม. ความลึก: 36 มม.
บอร์ยฮัมน์
มือจับ
429 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 170 มม., ความกว้าง: 10 มม., ความลึก: 36 มม.
บอร์ยฮัมน์ มือจับ ความยาว: 426 มม. ความกว้าง: 10 มม. ความลึก: 36 มม.
บอร์ยฮัมน์
มือจับ
599 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 426 มม., ความกว้าง: 10 มม., ความลึก: 36 มม.
บักกาแนส ปุ่มจับ, สแตนเลส ความกว้าง: 21 มม. ความลึก: 24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 21 มม.
บักกาแนส
ปุ่มจับ
159 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 21 มม., ความลึก: 24 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 21 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บักกาแนส ปุ่มจับ, สแตนเลส ความกว้าง: 13 มม. ความลึก: 24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 มม.
บักกาแนส
ปุ่มจับ
149 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 13 มม., ความลึก: 24 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บักกาแนส ปุ่มจับ, สแตนเลส ความกว้าง: 20 มม. ความลึก: 28 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม.
บักกาแนส
ปุ่มจับ
159 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 20 มม., ความลึก: 28 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮิชุลท์ ปุ่มจับ, พอร์ซเลน ขาว ความลึก: 24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ฮิชุลท์
ปุ่มจับ
119 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 24 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮิชุลท์ มือจับ, พอร์ซเลน ขาว ความยาว: 140 มม. ความกว้าง: 12 มม. ความลึก: 32 มม.
ฮิชุลท์
มือจับ
219 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 140 มม., ความกว้าง: 12 มม., ความลึก: 32 มม.
เอิสเตอร์แนส มือจับหนัง, หนังฟอก ความยาว: 65 มม. ความกว้าง: 25 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 มม.
ใหม่
เอิสเตอร์แนส
มือจับหนัง
499 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 65 มม., ความกว้าง: 25 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 มม.
เอิสเตอร์แนส มือจับหนัง, หนังฟอก ความยาว: 153 มม. ความกว้าง: 25 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 7 มม.
ใหม่
เอิสเตอร์แนส
มือจับหนัง
599 บาท
ความยาว: 153 มม., ความกว้าง: 25 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 7 มม.
เอียริคสดอล ปุ่มจับ, ขาว ความลึก: 30 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
เอียริคสดอล
ปุ่มจับ
119 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 30 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
เอียริคสดอล มือจับ, ขาว ความยาว: 168 มม. ความกว้าง: 24 มม. ความลึก: 38 มม.
เอียริคสดอล
มือจับ
299 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 168 มม., ความกว้าง: 24 มม., ความลึก: 38 มม.
เอเนอรือดา ปุ่มจับ, ชุบโครเมียม ความยาว: 21 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ใหม่
เอเนอรือดา
ปุ่มจับ
149 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 21 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอเนอรือดา ปุ่มจับ, ชุบโครเมียม ความยาว: 21 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ใหม่
เอเนอรือดา
ปุ่มจับ
179 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 21 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอเนอรือดา ปุ่มจับ, ชุบโครเมียม ความยาว: 35 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ใหม่
เอเนอรือดา
ปุ่มจับ
199 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 35 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮียดดร้า ปุ่มจับ, สีแอนทราไซต์ ความลึก: 27 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
เฮียดดร้า
ปุ่มจับ
119 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 27 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
โอรแนส ปุ่มจับ, สแตนเลส สีสแตนเลส ความกว้าง: 17 มม. ความลึก: 30 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
โอรแนส
ปุ่มจับ
119 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 17 มม., ความลึก: 30 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
โอรแนส มือจับ, สแตนเลส สีสแตนเลส ความยาว: 170 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. ระยะเจาะรู: 160 มม.
โอรแนส
มือจับ
369 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 170 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม., ระยะเจาะรู: 160 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • มือจับ - ฟังก์ชั่นและสไตล์ในมือคุณ

    แม้ประโยชน์ใช้งานหลักของมือจับคือมีไว้เพื่อดึงเปิดปิดตู้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมองข้ามสไตล์และความหรูดูดีของมือจับได้ มือจับและปุ่มจับ IKEA เพิ่มเอกลักษณ์และเสน่ห์น่ามองคู่ห้องครัวคุณ ทั้งยังมิกซ์แอนด์แมตช์ได้ง่าย จึงไม่เป็นปัญหาถ้าคุณอยากจะใช้มือจับอันเดิมต่อไป แต่ถ้าคุณอยากเน้นความสวยกลมกลืนทั้งห้อง เราก็มีให้เลือกเช่นกัน โดยเลือกว่าวัสดุแบบไหนที่ตรงใจตรงการใช้งาน เช่น โครเมียมเงางาม หรือเรซินแสนทนทาน

  • มือจับที่เพิ่มความลงตัวให้ครัวคุณ

    ไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์ไหน IKEA ก็มีมือจับที่เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้การตกแต่งครัวคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ดั้งเดิมขอบโค้งมนที่สวยด้วยรายละเอียดคลาสสิก และช่วยเพิ่มเส้นสายที่นุ่มนวลน่ามองให้ตู้ครัวแบบร่วมสมัยได้ดี หรือมือจับสไตล์โมเดิร์นที่ดูเรียบง่ายสบายตาและทันสมัย สำหรับคนที่ชื่นชอบเส้นสายลายเรขาคณิต แต่ถ้าชื่นชอบทั้งแบบดั้งเดิมและโมเดิร์น เราก็มีมือจับที่ผสมผสานทั้งสองสไตล์เข้าด้วยกัน เพื่อครัวสมบูรณ์แบบที่ทั้งอบอุ่นและมีสไตล์ไปพร้อมๆ กัน