ช่วงราคาระหว่าง
-
เบสตัว ขาเสริม, เทา สูงอย่างน้อย: 10 ซม. ปรับได้สูงสุด: 11 ซม. ความสูง: 10 ซม.
เบสตัว
ขาเสริม
100 บาท
/1 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 10 ซม., ปรับได้สูงสุด: 11 ซม., ความสูง: 10 ซม.