ช่วงราคาระหว่าง
-
เบสตัว ขาเสริม, เทา ความสูง: 10 ซม. สูงอย่างน้อย: 10 ซม. ปรับได้สูงสุด: 11 ซม.
เบสตัว
ขาเสริม
100 บาท
ความสูง: 10 ซม., สูงอย่างน้อย: 10 ซม., ปรับได้สูงสุด: 11 ซม.