ช่วงราคาระหว่าง
-
เบสตัว กล่องใส่ของ, เทา ความกว้าง: 32.0 ซม. ความลึก: 51.0 ซม. ความสูง: 21 ซม.
เบสตัว
กล่องใส่ของ
650 บาท
ความกว้าง: 32.0 ซม., ความลึก: 51.0 ซม., ความสูง: 21 ซม.
เบสตัว ชั้นวางกระจก, แก้ว ความกว้าง: 56 ซม. ความลึก: 16 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 5 กก.
เบสตัว
ชั้นวางกระจก
150 บาท
ความกว้าง: 56 ซม., ความลึก: 16 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 5 กก.
เบสตัว ชั้นวางกระจก, แก้ว ความกว้าง: 56 ซม. ความลึก: 36 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก.
เบสตัว
ชั้นวางกระจก
200 บาท
ความกว้าง: 56 ซม., ความลึก: 36 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก.
เบสตัว ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 56 ซม. ความลึก: 36 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก.
เบสตัว
ชั้นวางของ
200 บาท
ความกว้าง: 56 ซม., ความลึก: 36 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เบสตัว ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 56 ซม. ความลึก: 16 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 13 กก.
เบสตัว
ชั้นวางของ
150 บาท
ความกว้าง: 56 ซม., ความลึก: 16 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 13 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เบสตัว ตัวลิ้นชัก, สีไวท์โอ๊ค ความกว้างลิ้นชัก: 60 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม. ความสูง: 15 ซม.
เบสตัว
ตัวลิ้นชัก
650 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 60 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม., ความสูง: 15 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก