ช่วงราคาระหว่าง
-
อินเรียดด้า ชั้นวางกระจก ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 56 ซม. ความกว้าง: 56 ซม.
อินเรียดด้า
ชั้นวางกระจก
800 บาท
ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 56 ซม., ความกว้าง: 56 ซม.
อินเรียดด้า ชั้นวางเสริม, แก้ว ความลึก: 16 ซม. ความกว้าง: 56 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 5 กก.
อินเรียดด้า
ชั้นวางเสริม
150 บาท
ความลึก: 16 ซม., ความกว้าง: 56 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 5 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อินเรียดด้า ชั้นวางเสริม, ขาว ความลึก: 16 ซม. ความกว้าง: 56 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 13 กก.
อินเรียดด้า
ชั้นวางเสริม
150 บาท
ความลึก: 16 ซม., ความกว้าง: 56 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 13 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อินเรียดด้า ตัวลิ้นชัก, เทา ความลึก: 40 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อินเรียดด้า
ตัวลิ้นชัก
450 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อินเรียดด้า ลิ้นชัก, สีเงิน ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 16 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อินเรียดด้า
ลิ้นชัก
650 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 16 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อินเรียดด้า ลิ้นชักเปิดสุด, เทาเข้ม ความลึก: 40 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อินเรียดด้า
ลิ้นชักเปิดสุด
1,250 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อินเรียดด้า โครงรางเลื่อน, สีเงิน ความลึก: 36 ซม. ความกว้าง: 53 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อินเรียดด้า
โครงรางเลื่อน
1,200 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความกว้าง: 53 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.