ช่วงราคาระหว่าง
-
อินเรียดด้า ชั้นวางเสริม, ขาว ความลึก: 16 ซม. ความกว้าง: 56 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 13 กก.
อินเรียดด้า
ชั้นวางเสริม
150 บาท
ความลึก: 16 ซม., ความกว้าง: 56 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 13 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อินเรียดด้า ตัวลิ้นชัก, เทา ความลึก: 40 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อินเรียดด้า
ตัวลิ้นชัก
450 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อินเรียดด้า ลิ้นชักเปิดสุด, เทาเข้ม ความลึก: 40 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
???PD_txt_newnlp???
อินเรียดด้า
ลิ้นชักเปิดสุด
1,250 บาท
ราคาเดิม  1,450 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อินเรียดด้า โครงรางเลื่อน, สีเงิน ความลึก: 36 ซม. ความกว้าง: 53 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
???PD_txt_newnlp???
อินเรียดด้า
โครงรางเลื่อน
1,200 บาท
ราคาเดิม  1,400 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความกว้าง: 53 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.