ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์ ชั้นวาง1ชุด/ลิ้นชัก, ไม้สน, เทา ความกว้าง: 48 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 36 ซม. ความลึก: 30 ซม.
อิวาร์
ชั้นวาง1ชุด/ลิ้นชัก
2,650 บาท
ความกว้าง: 48 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 36 ซม., ความลึก: 30 ซม.
อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก, ไม้สน, เทา ความกว้าง: 134 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 36 ซม. ความลึก: 30 ซม.
อิวาร์
ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก
8,140 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 36 ซม., ความลึก: 30 ซม.
อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก, ไม้สน, เทา ความกว้าง: 134 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 36 ซม. ความลึก: 30 ซม.
อิวาร์
ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก
5,730 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 36 ซม., ความลึก: 30 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ชุด
2,250 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ชุด
3,650 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
5,850 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
8,700 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
3,050 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
8,750 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
3,550 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
5,850 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
9,300 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 219 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
9,100 บาท
ความกว้าง: 219 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
6,600 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
6,900 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
10,800 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด/ตู้, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด/ตู้
9,480 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 179 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ชุด
11,600 บาท
ความกว้าง: 179 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 344 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ชุด
16,880 บาท
ความกว้าง: 344 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชุดตู้เก็บของ, ไม้สน ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 223 ซม.
อิวาร์
ชุดตู้เก็บของ
21,540 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 223 ซม.