ช่วงราคาระหว่าง
-
เฟอร์เฮยย่า ถาดใส่เอกสาร, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 35 ซม. ความลึก: 26 ซม. ความสูง: 15 ซม.
เฟอร์เฮยย่า
ถาดใส่เอกสาร
590 บาท
ความกว้าง: 35 ซม., ความลึก: 26 ซม., ความสูง: 15 ซม.
ด็อคคูเมนท์ ถาดใส่เอกสาร, สีเงิน ความกว้าง: 29 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 25 ซม.
ด็อคคูเมนท์
ถาดใส่เอกสาร
199 บาท
ความกว้าง: 29 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 25 ซม.