ช่วงราคาระหว่าง
-
พลุกกิส กล่องพร้อมฝาปิด, ขาว ความกว้าง: 27 ซม. ความลึก: 24 ซม. ความสูง: 16 ซม.
พลุกกิส
กล่องพร้อมฝาปิด
399 บาท
ความกว้าง: 27 ซม., ความลึก: 24 ซม., ความสูง: 16 ซม.
พลุกกิส กล่องพร้อมฝาปิด, ขาว ความกว้าง: 36 ซม. ความลึก: 29 ซม. ความสูง: 18 ซม.
พลุกกิส
กล่องพร้อมฝาปิด
499 บาท
ความกว้าง: 36 ซม., ความลึก: 29 ซม., ความสูง: 18 ซม.
พลุกกิส ถังแยกขยะ, ขาว ความลึก: 34 ซม. ความกว้าง: 32 ซม. / 31 ซม. ปริมาตร: 8 ลิตร
พลุกกิส
ถังแยกขยะ
299 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความกว้าง: 32 ซม. / 31 ซม., ปริมาตร: 8 ลิตร