ช่วงราคาระหว่าง
-
ลิลโฮล์มเมน ตะขอ 3 หัว ความลึก: 16 ซม. ความสูง: 10 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 20 กก.
ลิลโฮล์มเมน
ตะขอ 3 หัว
THB 249
ความลึก: 16 ซม., ความสูง: 10 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 20 กก.