ช่วงราคาระหว่าง
-
ด็อคคูเมนท์ ถังขยะแห้ง, สีเงิน ความกว้าง: 27 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 35 ซม.
ด็อคคูเมนท์
ถังขยะแห้ง
99 บาท
ความกว้าง: 27 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 35 ซม.
ด็อคคูเมนท์ ถาดใส่เอกสาร, สีเงิน ความกว้าง: 29 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 25 ซม.
ด็อคคูเมนท์
ถาดใส่เอกสาร
199 บาท
ความกว้าง: 29 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 25 ซม.