ช่วงราคาระหว่าง
-
บีเกล ตะกร้าลวด, สีเงิน ความยาว: 33 ซม. ความกว้าง: 10 ซม. ความสูง: 10 ซม.
บีเกล
ตะกร้าลวด
THB 85
ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 10 ซม., ความสูง: 10 ซม.
บีเกล ตะขอแขวน, สีเงิน ความกว้าง: 5.0 ซม. ความลึก: 4.3 ซม. ความสูง: 5.5 ซม.
บีเกล
ตะขอแขวน
THB 29
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 5.0 ซม., ความลึก: 4.3 ซม., ความสูง: 5.5 ซม.
บีเกล ที่คว่ำจาน, สีเงิน ความยาว: 31 ซม. ความกว้าง: 29 ซม. ความสูง: 11 ซม.
บีเกล
ที่คว่ำจาน
THB 225
ความยาว: 31 ซม., ความกว้าง: 29 ซม., ความสูง: 11 ซม.
บีเกล รถเข็น, สีเงิน, ขาว ความยาว: 39 ซม. ความกว้าง: 59 ซม. ความสูง: 98 ซม.
บีเกล
รถเข็น
THB 1,390
ความยาว: 39 ซม., ความกว้าง: 59 ซม., ความสูง: 98 ซม.
บีเกล ราวแขวนติดผนัง, สีเงิน ความยาว: 100 ซม. ความลึก: 4.5 ซม. ความสูง: 5 ซม.
บีเกล
ราวแขวนติดผนัง
THB 135
ความยาว: 100 ซม., ความลึก: 4.5 ซม., ความสูง: 5 ซม.