ช่วงราคาระหว่าง
-

ถังแยกขยะ

คัดแยก จัดเก็บ และรีไซเคิล

การแยกขยะมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจหลายอย่าง เราจึงออกแบบอุปกรณ์ให้รักษาความสะอาดง่ายและขนไปยังจุดรับขยะรีไซเคิลได้สะดวก เพื่อให้คุณใช้ได้ทุกที่ในบ้าน ไม่เว้นแม้แต่โรงรถ หรือจะดัดแปลงเป็นที่เก็บของชั่วคราวก็ได้เช่นกัน

กิแกนติสค์ ถังขยะแบบฝากด, เทาเข้ม ความกว้าง: 40 ซม. ความสูง: 61 ซม. ความจุ: 60 ลิตร
กิแกนติสค์
ถังขยะแบบฝากด
1,290 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความสูง: 61 ซม., ความจุ: 60 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 38 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความจุ: 21 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
79 บาท
/20 ชิ้น
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความจุ: 21 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 45 ซม. ความกว้าง: 68 ซม. ความจุ: 46 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
129 บาท
/16 ชิ้น
ความยาว: 45 ซม., ความกว้าง: 68 ซม., ความจุ: 46 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 61 ซม. ความกว้าง: 72 ซม. ความจุ: 72 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
119 บาท
/14 ชิ้น
ความยาว: 61 ซม., ความกว้าง: 72 ซม., ความจุ: 72 ลิตร