ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮุมลอเร ถุงแยกขยะ, เขียว, เขียว ภายใน/ภายนอก ความสูง: 100 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 35 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
ฮุมลอเร
ถุงแยกขยะ
890 บาท
ความสูง: 100 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 35 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 38 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความจุ: 21 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
79 บาท
/20 ชิ้น
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความจุ: 21 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 45 ซม. ความกว้าง: 68 ซม. ความจุ: 46 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
129 บาท
/16 ชิ้น
ความยาว: 45 ซม., ความกว้าง: 68 ซม., ความจุ: 46 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เขียว ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 101 ซม. ความจุ: 125 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
99 บาท
/8 ชิ้น
ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 101 ซม., ความจุ: 125 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 61 ซม. ความกว้าง: 72 ซม. ความจุ: 72 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
119 บาท
/14 ชิ้น
ความยาว: 61 ซม., ความกว้าง: 72 ซม., ความจุ: 72 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 37 ซม. ความกว้าง: 55 ซม. ความจุ: 24 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
89 บาท
/18 ชิ้น
ความยาว: 37 ซม., ความกว้าง: 55 ซม., ความจุ: 24 ลิตร