ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮุมลอเร ถุงแยกขยะ, เขียว ความสูง: 100 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 35 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
ฮุมลอเร
ถุงแยกขยะ
890 บาท
ความสูง: 100 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 35 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.