ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮุมลอเร ถุงแยกขยะ, เขียว, ภายใน/ภายนอก เขียว ความสูง: 100 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 35 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
ฮุมลอเร
ถุงแยกขยะ
890 บาท
ความสูง: 100 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 35 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เขียว ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 101 ซม. ความจุ: 125 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
99 บาท
/8 ชิ้น
ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 101 ซม., ความจุ: 125 ลิตร