ช่วงราคาระหว่าง
-
เกลียส กล่องพลาสติก, เขียว ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 20 ซม. ความกว้าง: 28 ซม.
เกลียส
กล่องพลาสติก
59 บาท
ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 20 ซม., ความกว้าง: 28 ซม.
ซัมล่า กล่องพร้อมฝาปิด, ใส ความลึก: 20 ซม. ความสูง: 14 ซม. ความกว้าง: 28 ซม.
ซัมล่า
กล่องพร้อมฝาปิด
69 บาท
ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 14 ซม., ความกว้าง: 28 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 43 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
550 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 43 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 18 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
250 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 18 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 28 ซม. ความกว้าง: 56 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
220 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 56 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 42 ซม. ความกว้าง: 56 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
300 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 42 ซม., ความกว้าง: 56 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 14 ซม. ความกว้าง: 39 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
80 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 14 ซม., ความกว้าง: 39 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 28 ซม. ความกว้าง: 39 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
120 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 39 ซม.