ดูสินค้าในห้องนี้
ฟาบรีเคอร์ ตู้บานกระจก 6,990 บาท
ฟาบรีเคอร์
ตู้บานกระจก
6,990 บาท
ความลึก: 47 ซม., ความสูง: 150 ซม., ความกว้าง: 57 ซม.
อเล็กซ์ ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน 4,690 บาท
อเล็กซ์
ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน
4,690 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 66 ซม., ความกว้าง: 67 ซม.
เฟอร์เฮยย่า ตู้แขวนผนัง 690 บาท
เฟอร์เฮยย่า
ตู้แขวนผนัง
690 บาท
ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 30 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
เฮ็กทาร์ โคมสปอตไลท์หนีบ/ยึดผนัง 590 บาท
เฮ็กทาร์
โคมสปอตไลท์หนีบ/ยึดผนัง
590 บาท
ความลึกสูงสุด: 22 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม., ความสูงโป๊ะโคม: 15 ซม.
เฮล์มเมอร์ ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน 1,390 บาท
เฮล์มเมอร์
ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน
1,390 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 69 ซม., ความกว้าง: 28 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน 8,719 บาท
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
8,719 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม., ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์ ตู้ 2,990 บาท
อิวาร์
ตู้
2,990 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 83 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
อิวาร์ ตู้ 3 ลิ้นชัก 3,950 บาท
อิวาร์
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,950 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 57 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
คูพอล กล่องลิ้นชักใส่ของ 650 บาท
คูพอล
กล่องลิ้นชักใส่ของ
650 บาท
ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 16 ซม., ความกว้าง: 27 ซม.
พลุกกิส กล่องพร้อมฝาปิด 399 บาท
พลุกกิส
กล่องพร้อมฝาปิด
399 บาท
ความลึก: 24 ซม., ความสูง: 16 ซม., ความกว้าง: 27 ซม.
รวสกู๊ก ตู้แขวนผนัง 2,190 บาท
รวสกู๊ก
ตู้แขวนผนัง
2,190 บาท
ความลึก: 19 ซม., ความสูง: 27 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
ซอร์ทเทียร่า ถังแยกขยะมีฝาปิด 299 บาท
ซอร์ทเทียร่า
ถังแยกขยะมีฝาปิด
299 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 39 ซม.
เทร์ทิออล โคมไฟโต๊ะทำงาน 299 บาท
เทร์ทิออล
โคมไฟโต๊ะทำงาน
299 บาท
สูงอย่างน้อย: 44 ซม., ปรับได้สูงสุด: 65 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 17 ซม.