ช่วงราคาระหว่าง
-
อัลกอท เหล็กกระดูกงู/ชั้นวางของ ความกว้าง: 189 ซม. ความลึก: 40 ซม. สูงอย่างน้อย: 56 ซม.
อัลกอท
เหล็กกระดูกงู/ชั้นวางของ
THB 7,960
ความกว้าง: 189 ซม., ความลึก: 40 ซม., สูงอย่างน้อย: 56 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย, ขาว ความกว้าง: 41 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 170 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าตาข่าย
THB 3,200
ความกว้าง: 41 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 170 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม. ความกว้างสูงสุด: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว
THB 6,550
ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม., ความกว้างสูงสุด: 140 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม. ความกว้างสูงสุด: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
THB 7,480
ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม., ความกว้างสูงสุด: 140 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 80 ซม. ความกว้างสูงสุด: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
THB 3,240
ความกว้างต่ำสุด: 80 ซม., ความกว้างสูงสุด: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม. ความกว้างสูงสุด: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
THB 6,330
ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม., ความกว้างสูงสุด: 140 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม. ความกว้างสูงสุด: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
THB 5,550
ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม., ความกว้างสูงสุด: 140 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครงพร้อมราว/ตะกร้าลวด/แผ่นท็อป ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม. ความกว้างสูงสุด: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครงพร้อมราว/ตะกร้าลวด/แผ่นท็อป
THB 6,230
ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม., ความกว้างสูงสุด: 140 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/แผ่นชั้น ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม. ความกว้างสูงสุด: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/แผ่นชั้น
THB 4,980
ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม., ความกว้างสูงสุด: 140 ซม., ความลึก: 60 ซม.