ช่วงราคาระหว่าง
-

Waste sorting

Sort, store and recycle

There’s more to waste sorting solutions than just the sorting part. We’ve designed ours to be easy to keep clean and transport to your recycling station. You can use them all around your home, even in the garage. And they do a great job storing lots of things you want to keep for a while, too.

ฮุมลอเร ถุงแยกขยะ, เขียว, เขียว ภายใน/ภายนอก ความสูง: 100 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 35 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
ฮุมลอเร
ถุงแยกขยะ
890 บาท
ความสูง: 100 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 35 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 38 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความจุ: 21 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
79 บาท
/20 ชิ้น
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความจุ: 21 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 45 ซม. ความกว้าง: 68 ซม. ความจุ: 46 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
129 บาท
/16 ชิ้น
ความยาว: 45 ซม., ความกว้าง: 68 ซม., ความจุ: 46 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เขียว ความกว้าง: 74 ซม. ความสูง: 101 ซม. ความจุ: 125 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
99 บาท
/8 ชิ้น
ความกว้าง: 74 ซม., ความสูง: 101 ซม., ความจุ: 125 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 61 ซม. ความกว้าง: 72 ซม. ความจุ: 72 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
119 บาท
/14 ชิ้น
ความยาว: 61 ซม., ความกว้าง: 72 ซม., ความจุ: 72 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา ความยาว: 37 ซม. ความกว้าง: 55 ซม. ความจุ: 24 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส
ถุงขยะ
89 บาท
/18 ชิ้น
ความยาว: 37 ซม., ความกว้าง: 55 ซม., ความจุ: 24 ลิตร