ช่วงราคาระหว่าง
-
SLUGGER/ สลุกเกร์ ล้อเลื่อน, ใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 มม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ล้อเลื่อน: 25 กก. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 5 ซม.
SLUGGER/สลุกเกร์
ล้อเลื่อน
99 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 มม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ล้อเลื่อน: 25 กก., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 5 ซม.