ช่วงราคาระหว่าง
-
อัลกอท ราวแขวนผ้าแบบยึดกับโครง, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 40 ซม. ความกว้างสูงสุด: 60 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 18 กก.
อัลกอท
ราวแขวนผ้าแบบยึดกับโครง
150 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 40 ซม., ความกว้างสูงสุด: 60 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 18 กก.
อัลกอท ล้อเลื่อน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ล้อเลื่อน: 15 กก. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 5.5 ซม.
อัลกอท
ล้อเลื่อน
150 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ล้อเลื่อน: 15 กก., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 5.5 ซม.
อัลกอท กระจก (มีที่ยึดราง), ขาว ความลึก: 3 ซม. ความสูง: 70 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
อัลกอท
กระจก (มีที่ยึดราง)
400 บาท
ความลึก: 3 ซม., ความสูง: 70 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
อัลกอท ตะขอพร้อมขายึด, ขาว ความลึก: 20 ซม. ความสูง: 7 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อัลกอท
ตะขอพร้อมขายึด
150 บาท
ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 7 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อัลกอท ที่แขวน 3 อันพร้อมขายึด, ขาว ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 4 กก.
อัลกอท
ที่แขวน 3 อันพร้อมขายึด
130 บาท
ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 8 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 4 กก.
อัลกอท ที่แขวน 4 ตะขอ, ขาว ความลึก: 2 ซม. ความกว้าง: 14 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 2 กก.
อัลกอท
ที่แขวน 4 ตะขอ
50 บาท
ความลึก: 2 ซม., ความกว้าง: 14 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 2 กก.