ช่วงราคาระหว่าง
-
กอร์ม ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 239 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม
ชั้นวางของ 3 ตอน
5,080 บาท
ความกว้าง: 239 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 239 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม
ชั้นวางของ 3 ตอน
3,380 บาท
ความกว้าง: 239 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 174 ซม.