ช่วงราคาระหว่าง
-
กอร์ม ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 174 ซม. ความกว้าง: 239 ซม.
กอร์ม
ชั้นวางของ 3 ตอน
5,080 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 174 ซม., ความกว้าง: 239 ซม.
กอร์ม ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 174 ซม. ความกว้าง: 239 ซม.
กอร์ม
ชั้นวางของ 3 ตอน
3,380 บาท
ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 174 ซม., ความกว้าง: 239 ซม.
กอร์ม ชุดตู้เก็บของ, ไม้เนื้ออ่อน ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 174 ซม. ความกว้าง: 397 ซม.
กอร์ม
ชุดตู้เก็บของ
8,170 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 174 ซม., ความกว้าง: 397 ซม.