ช่วงราคาระหว่าง
-
พแยส ตะกร้าสาน, ใยกล้วย ความกว้าง: 32 ซม. ความลึก: 33 ซม. ความสูง: 32 ซม.
พแยส
ตะกร้าสาน
599 บาท
ความกว้าง: 32 ซม., ความลึก: 33 ซม., ความสูง: 32 ซม.
เกลียส กล่องพลาสติก, เขียว ความกว้าง: 28 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 20 ซม.
เกลียส
กล่องพลาสติก
59 บาท
ความกว้าง: 28 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 20 ซม.
แยทเตเน่ , น้ำตาล ความกว้าง: 56 ซม. ความลึก: 33 ซม. ความสูง: 41 ซม.
แยทเตเน่
169 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 56 ซม., ความลึก: 33 ซม., ความสูง: 41 ซม.
คูพอล ล้อเลื่อน, เทาอ่อน ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
คูพอล
ล้อเลื่อน
100 บาท
/4 ชิ้น
ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซัมล่า กล่องพร้อมฝาปิด, ใส ความกว้าง: 28 ซม. ความลึก: 20 ซม. ความสูง: 14 ซม.
ซัมล่า
กล่องพร้อมฝาปิด
69 บาท
ความกว้าง: 28 ซม., ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 14 ซม.
มักก้า ตะกร้า, หญ้าทะเล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ความสูง: 25 ซม.
มักก้า
ตะกร้า
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ความสูง: 25 ซม.
แนซุม ตะกร้าสาน, ใยกล้วย ความกว้าง: 32 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 32 ซม.
แนซุม
ตะกร้าสาน
659 บาท
ความกว้าง: 32 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 32 ซม.
  • Storage boxes & baskets – organisation with style

    Storage boxes and baskets are a great way to give all sorts of things a home of their own, so they don’t take over yours. Imagine what you could do with some of our stylish paper and media storage boxes, for example. You could bring order to your bills and receipts or find your favourite DVD in less time than it takes to pop the popcorn to eat while watching it. Here you’ll find a great mix of all styles of storage boxes and baskets to use all over your home. From see-through plastic storage boxes for your winter clothes to handwoven baskets to keep your tealights handy, we’ve got them

  • Storage boxes & baskets to get more from your storage

    Storage boxes and baskets help you make the most of your storage furniture. A few boxes where you can keep similar things together will soon bring order to any shelf or drawer in your home. Check out our open-top clothes boxes, for example, that make hunting for the right pair in your sock drawer a thing of the past. Or tidy up your bookcase with a nice, colourful box to hold that pile of old photos you’re planning to sort out someday. A lot of our baskets and storage boxes are sized to fit perfectly into our different storage furniture series so no space goes to waste. Check the product information for details of which goes with which.