ช่วงราคาระหว่าง
-

ชั้นและตู้เก็บของ

Flexible storage for all your things

Our storage systems are flexible, for adding on and changing things as needed. They’re also designed so you can use them throughout your home. Whether you want to hang coats in the hall, keep magazines handy in the living room or store holiday decorations in the cellar, you can find the storage you need.

IKEA Storage systems
อันทูนีอุส โครงเหล็ก, ขาว ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 70 ซม. ความกว้าง: 44 ซม.
อันทูนีอุส
โครงเหล็ก
390 บาท
ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 70 ซม., ความกว้าง: 44 ซม.
อันทูนีอุส ราวตากผ้า, ขาว ความลึกต่ำสุด: 40 ซม. ความลึกสูงสุด: 49 ซม. ความกว้าง: 77 ซม.
อันทูนีอุส
ราวตากผ้า
299 บาท
ความลึกต่ำสุด: 40 ซม., ความลึกสูงสุด: 49 ซม., ความกว้าง: 77 ซม.
อัลแบร์ท ชั้นวางของ, ไม้สน ไม้เนื้ออ่อน ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 159 ซม. ความกว้าง: 64 ซม.
อัลแบร์ท
ชั้นวางของ
690 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 159 ซม., ความกว้าง: 64 ซม.
กอร์ม ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 174 ซม. ความกว้าง: 239 ซม.
กอร์ม
ชั้นวางของ 3 ตอน
5,080 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 174 ซม., ความกว้าง: 239 ซม.
กอร์ม ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 174 ซม. ความกว้าง: 239 ซม.
กอร์ม
ชั้นวางของ 3 ตอน
3,380 บาท
ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 174 ซม., ความกว้าง: 239 ซม.
กอร์ม ชุดตู้เก็บของ, ไม้เนื้ออ่อน ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 174 ซม. ความกว้าง: 397 ซม.
กอร์ม
ชุดตู้เก็บของ
8,170 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 174 ซม., ความกว้าง: 397 ซม.
มูลิก ผ้าคลุมชั้นวางของ, ขาว ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 162 ซม. ความกว้าง: 58 ซม.
มูลิก
ผ้าคลุมชั้นวางของ
300 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม., ความกว้าง: 58 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 89 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ตอน
3,669 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 89 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
5,869 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 124 ซม. ปรับได้สูงสุด: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
9,288 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 124 ซม., ปรับได้สูงสุด: 226 ซม.
ฮึลลิส ชั้นวางของ, กัลวาไนซ์ ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 140 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
ฮึลลิส
ชั้นวางของ
490 บาท
ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 140 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.