ช่วงราคาระหว่าง
-
อันทูนีอุส โครงเหล็ก, ขาว ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 70 ซม.
อันทูนีอุส
โครงเหล็ก
390 บาท
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 70 ซม.
อันทูนีอุส ตะกร้าลวด, ขาว ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 53 ซม. ความสูง: 15 ซม.
อันทูนีอุส
ตะกร้าลวด
150 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 53 ซม., ความสูง: 15 ซม.
อันทูนีอุส ราวตากผ้า, ขาว ความกว้าง: 77 ซม. ความลึกต่ำสุด: 40 ซม. ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
อันทูนีอุส
ราวตากผ้า
299 บาท
ความกว้าง: 77 ซม., ความลึกต่ำสุด: 40 ซม., ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
อัลแบร์ท ชั้นวางของ, ไม้สน ไม้เนื้ออ่อน ความกว้าง: 64 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 159 ซม.
อัลแบร์ท
ชั้นวางของ
699 บาท
ความกว้าง: 64 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 159 ซม.
กอร์ม ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 239 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม
ชั้นวางของ 3 ตอน
5,080 บาท
ความกว้าง: 239 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 239 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม
ชั้นวางของ 3 ตอน
3,380 บาท
ความกว้าง: 239 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 174 ซม.
มูลิก ผ้าคลุมชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 162 ซม.
มูลิก
ผ้าคลุมชั้นวางของ
300 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ตอน
3,669 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
5,869 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.