ช่วงราคาระหว่าง
-

ชั้นและตู้เก็บของ

Flexible storage for all your things

Our storage systems are flexible, for adding on and changing things as needed. They’re also designed so you can use them throughout your home. Whether you want to hang coats in the hall, keep magazines handy in the living room or store holiday decorations in the cellar, you can find the storage you need.

IKEA Storage systems
เฮย์เน่ ชั้นวางของ 4 ชุด, ไม้เนื้ออ่อน ความกว้าง: 307 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 171 ซม.
เฮย์เน่
ชั้นวางของ 4 ชุด
3,650 บาท
ความกว้าง: 307 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 171 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ชุด
2,250 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ชุด
3,650 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
6,600 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก, ไม้สน, เทา ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก
8,140 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
เฮย์เน่ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้เนื้ออ่อน ความกว้าง: 154 ซม. ความลึก: 31 ซม. ความสูง: 171 ซม.
เฮย์เน่
ชั้นวางของ 2 ชุด
1,900 บาท
ความกว้าง: 154 ซม., ความลึก: 31 ซม., ความสูง: 171 ซม.
อัลแบร์ท ชั้นวางของ, ไม้เนื้ออ่อน ไม้สน ความกว้าง: 64 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 159 ซม.
อัลแบร์ท
ชั้นวางของ
690 บาท
ความกว้าง: 64 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 159 ซม.
ฮึลลิส ชั้นวางของ, ใน/นอกอาคาร กัลวาไนซ์ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 140 ซม.
ฮึลลิส
ชั้นวางของ
499 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 140 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 90 ซม.
มูลิก
ชั้นวางของ
890 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 90 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 162 ซม.
มูลิก
ชั้นวางของ
1,990 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม.
อูมาร์ ชั้นวางของ 1 ชุด ความกว้าง: 92 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 181 ซม.
อูมาร์
ชั้นวางของ 1 ชุด
3,580 บาท
ความกว้าง: 92 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 181 ซม.
อูมาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด ความกว้าง: 107 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 181 ซม.
อูมาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
5,075 บาท
ความกว้าง: 107 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 181 ซม.
อูมาร์ ชั้นวางขวด ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 181 ซม.
อูมาร์
ชั้นวางขวด
2,580 บาท
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 181 ซม.
อันทูนีอุส โครงเหล็ก, ขาว ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 70 ซม.
อันทูนีอุส
โครงเหล็ก
390 บาท
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 70 ซม.
อันทูนีอุส ตะกร้าลวด, ขาว ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 53 ซม. ความสูง: 15 ซม.
อันทูนีอุส
ตะกร้าลวด
100 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 53 ซม., ความสูง: 15 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 162 ซม.
มูลิก
ชั้นวางของ
1,190 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
5,850 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 139 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
9,250 บาท
ความกว้าง: 139 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 124 ซม.
อูมาร์ ชั้นวางของ 1 ชุด ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 181 ซม.
อูมาร์
ชั้นวางของ 1 ชุด
1,980 บาท
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 181 ซม.
อูมาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด ความกว้าง: 140 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 181 ซม.
อูมาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
5,560 บาท
ความกว้าง: 140 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 181 ซม.
เฮย์เน่ ชั้นวางของ, ไม้เนื้ออ่อน ความกว้าง: 77.0 ซม. ความลึก: 47.0 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 50 กก.
เฮย์เน่
ชั้นวางของ
350 บาท
ความกว้าง: 77.0 ซม., ความลึก: 47.0 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 50 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮย์เน่ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้เนื้ออ่อน ความกว้าง: 230 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 171 ซม.
เฮย์เน่
ชั้นวางของ 3 ชุด
3,850 บาท
ความกว้าง: 230 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 171 ซม.
เฮย์เน่ เสา, ไม้เนื้ออ่อน ความสูง: 171 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เฮย์เน่
เสา
150 บาท
ความสูง: 171 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น