ช่วงราคาระหว่าง
-
อันทูนีอุส โครงเหล็ก, ขาว ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 70 ซม.
อันทูนีอุส
โครงเหล็ก
THB 390
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 70 ซม.
อันทูนีอุส ตะกร้าลวด, ขาว ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 53 ซม. ความสูง: 15 ซม.
อันทูนีอุส
ตะกร้าลวด
THB 150
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 53 ซม., ความสูง: 15 ซม.
อันทูนีอุส ราวตากผ้า, ขาว ความกว้าง: 77 ซม. ความลึกต่ำสุด: 40 ซม. ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
อันทูนีอุส
ราวตากผ้า
THB 299
ความกว้าง: 77 ซม., ความลึกต่ำสุด: 40 ซม., ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
อัลแบร์ท ชั้นวางของ, ไม้สน ไม้เนื้ออ่อน ความกว้าง: 63 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 159 ซม.
อัลแบร์ท
ชั้นวางของ
THB 699
ความกว้าง: 63 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 159 ซม.
กอร์ม  ความกว้าง: 239 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม
THB 5,080
ความกว้าง: 239 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม  ความกว้าง: 239 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 174 ซม.
กอร์ม
THB 3,380
ความกว้าง: 239 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 174 ซม.
มูลิก ผ้าคลุมชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 162 ซม.
มูลิก
ผ้าคลุมชั้นวางของ
THB 300
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม.
อิวาร์  ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
THB 3,669
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์  ความกว้าง: 130 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
THB 5,869
ความกว้าง: 130 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
ฮึลลิส ชั้นวางของ, กัลวาไนซ์ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 140 ซม.
ฮึลลิส
ชั้นวางของ
THB 490
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 140 ซม.