ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟัลสเตร์ เก้าอี้, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 59 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้
1,650 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 44 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟัลสเตร์ เก้าอี้มีที่วางแขน, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 61 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม. ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้มีที่วางแขน
1,950 บาท
ความลึก: 61 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม., ความลึกที่นั่ง: 44 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟัลสเตร์ เก้าอี้ม้านั่ง, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 36 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 130 ซม. ความลึกที่นั่ง: 36 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้ม้านั่ง
3,390 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 130 ซม., ความลึกที่นั่ง: 36 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟัลสเตร์ เก้าอี้สนาม, น้ำตาล, ดำ พับได้ ดำ ความลึก: 69 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม. ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้สนาม
3,150 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม., ความลึกที่นั่ง: 44 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟัลสเตร์ โต๊ะ, น้ำตาล, ดำ ความยาว: 63 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 63 ซม.
ฟัลสเตร์
โต๊ะ
3,750 บาท
ความยาว: 63 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 63 ซม.