ช่วงราคาระหว่าง
-
การ์เปน ชุดโซฟา, ดำ ความกว้าง: 204 ซม. ความลึก: 71 ซม. ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน
ชุดโซฟา
12,210 บาท
ความกว้าง: 204 ซม., ความลึก: 71 ซม., ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน ชุดโซฟา, ดำ ความกว้าง: 142 ซม. ความลึก: 71 ซม. ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน
ชุดโซฟา
8,670 บาท
ความกว้าง: 142 ซม., ความลึก: 71 ซม., ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน ชุดโซฟา, ดำ ความกว้าง: 266 ซม. ความลึก: 71 ซม. ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน
ชุดโซฟา
15,750 บาท
ความกว้าง: 266 ซม., ความลึก: 71 ซม., ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน ชุดโซฟา, ดำ ความลึก: 71 ซม. ความกว้างด้านขวา: 195 ซม. ความกว้าง: 195 ซม.
การ์เปน
ชุดโซฟา
18,495 บาท
ความลึก: 71 ซม., ความกว้างด้านขวา: 195 ซม., ความกว้าง: 195 ซม.
การ์เปน ชุดโซฟา, ดำ ความกว้าง: 257 ซม. ความลึก: 71 ซม. ความลึกรวม: 195 ซม.
การ์เปน
ชุดโซฟา
24,680 บาท
ความกว้าง: 257 ซม., ความลึก: 71 ซม., ความลึกรวม: 195 ซม.
การ์เปน ชุดโซฟา, ดำ ความลึก: 71 ซม. ความกว้างด้านขวา: 266 ซม. ความกว้าง: 133 ซม.
การ์เปน
ชุดโซฟา
18,395 บาท
ความลึก: 71 ซม., ความกว้างด้านขวา: 266 ซม., ความกว้าง: 133 ซม.
การ์เปน อาร์มแชร์ ความกว้าง: 82 ซม. ความลึก: 69 ซม. ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน
อาร์มแชร์
3,750 บาท
ความกว้าง: 82 ซม., ความลึก: 69 ซม., ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน เก้าอี้, ดำ ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 85 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้
1,590 บาท
ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 85 ซม.
การ์เปน เก้าอี้มีแขน, ดำ ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 85 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้มีแขน
1,890 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 85 ซม.
การ์เปน เก้าอี้เข้ามุม, ดำ ความกว้าง: 71 ซม. ความลึก: 71 ซม. ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้เข้ามุม
2,750 บาท
ความกว้าง: 71 ซม., ความลึก: 71 ซม., ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน โต๊ะ, ดำ ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 74 ซม.
การ์เปน
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 160 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 74 ซม.
การ์เปน โต๊ะ, ดำ ความยาว: 85 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 74 ซม.
การ์เปน
โต๊ะ
4,690 บาท
ความยาว: 85 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 74 ซม.