ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ ÄPPLARÖ

Solid wood furniture for your great outdoors

Whether you like relaxed outdoor dining or soaking up a little sunshine, the ÄPPLARÖ series is all you need to create the perfect outdoor living area. It’s made from durable solid wood and there are options for all sizes of space, too.

ÄPPLARÖ solid wood outdoor furniture
แอ็ปปลาเรอ ม้านั่งสนาม, น้ำตาล ย้อมสีน้ำตาล ความกว้าง: 114 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 44 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
ม้านั่งสนาม
2,250 บาท
ความกว้าง: 114 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 44 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้บาร์มีพนัก กลางแจ้ง, ย้อมสีน้ำตาล ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้บาร์มีพนัก กลางแจ้ง
2,950 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้สนาม, พับได้ ย้อมสีน้ำตาล ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 58 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้สนาม
1,450 บาท
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 58 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เตียงอาบแดด, น้ำตาล ย้อมสีน้ำตาล ความยาว: 199 ซม. ความกว้าง: 71 ซม. ความสูง: 33 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เตียงอาบแดด
3,950 บาท
ความยาว: 199 ซม., ความกว้าง: 71 ซม., ความสูง: 33 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เต็นท์สนาม, น้ำตาล, เบจ ขาว ความยาว: 300 ซม. ความกว้าง: 300 ซม. ความสูง: 275 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เต็นท์สนาม
9,990 บาท
ความยาว: 300 ซม., ความกว้าง: 300 ซม., ความสูง: 275 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง, ขาว ความยาว: 200 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
โต๊ะพับ กลางแจ้ง
7,250 บาท
ความยาว: 200 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง, น้ำตาล ย้อมสีน้ำตาล ความยาว: 200 ซม. ความยาวต่ำสุด: 140 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
โต๊ะพับ กลางแจ้ง
6,950 บาท
ความยาว: 200 ซม., ความยาวต่ำสุด: 140 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โต๊ะพับ กลางแจ้ง, น้ำตาล ย้อมสีน้ำตาล ความยาว: 77 ซม. ความยาวต่ำสุด: 20 ซม. ความยาวสูงสุด: 133 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
โต๊ะพับ กลางแจ้ง
3,950 บาท
ความยาว: 77 ซม., ความยาวต่ำสุด: 20 ซม., ความยาวสูงสุด: 133 ซม.