ช่วงราคาระหว่าง
-

เต็นท์สนาม

The home for books that loves to grow

From a single bookcase to a wall-to-wall library, our BILLY bookcase system has it covered. It comes in different heights, widths and finishes, with adjustable shelves to suit all sizes of books, plus optional doors. And when your book collection grows, it’s easy to add more pieces so your storage can grow, too.

BILLY SERIES
ลูทส์อุดเดน เต็นท์สนาม, เขียว ความลึก: 250 ซม. ความสูง: 247 ซม. ความกว้าง: 250 ซม.
ลูทส์อุดเดน
เต็นท์สนาม
959 บาท
ความลึก: 250 ซม., ความสูง: 247 ซม., ความกว้าง: 250 ซม.
อัมมีเรอร์ เต็นท์สนาม, เบจ, น้ำตาลเข้ม ความลึก: 300 ซม. ความสูง: 260 ซม. ความกว้าง: 300 ซม.
อัมมีเรอร์
เต็นท์สนาม
7,950 บาท
ความลึก: 300 ซม., ความสูง: 260 ซม., ความกว้าง: 300 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เต็นท์สนาม, ขาว เบจ, น้ำตาล ความยาว: 300 ซม. ความสูง: 275 ซม. ความกว้าง: 300 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เต็นท์สนาม
8,950 บาท
ความยาว: 300 ซม., ความสูง: 275 ซม., ความกว้าง: 300 ซม.